CPL betekent cost per lead. Dit is een tarief dat gebaseerd is op de daadwerkelijke actie die ondernomen wordt na het zien of klikken op een banner ad. Een actie kan bijvoorbeeld zijn bestellen of kopen.

naar alle banner begrippen